informatyczne

Obsługa komputera jest dzisiaj czymś absolutnie niezbędnym.


Należy tutaj podkreślić, że nie chodzi tylko o podstawy, ale o coś więcej. Włączyć i wyłączyć komputer potrafi niemalże każdy. Chodzi badania geotechniczne śląsk o to, by perfekcyjnie poruszać się w obszarze informatycznym.

Na coraz większej ilości stanowisk wymaga jest biegła obsługa komputera i to nie w podstawowym zakresie, ale już w znacznie bardziej zaawansowanym.