rynek pracy

Przewaga na rynku pracy młodych absolwentów wyższych uczelni nad osoby w średnim wieku wydaje się być przesądzona.


Mimo tego, że osoby w wieku ponad pięćdziesięciu lat mają większe doświadczenie zawodowe, a często nawet umiejętności, to ich aplikowanie na różne stanowiska pracy jest z góry skazane na porażkę.

Pracownicy w średnim wieku są dla pracodawców nieraz problematyczni, ze względu na brak różnych podstawowych umiejętności. Co ważne, pracodawcom nie chce się w nich inwestować i ich szkolić.


Dlatego też takie osoby zawczasu powinny same o to zadbać. Firm szkoleniowych jest dzisiaj masa, spora część z nich oferuje szkolenia darmowe adresowane właśnie do osób w średnim wieku. Wszystko jest finansowane z funduszy unijnych i tak naprawdę już po kilku tygodniach można nabyć nowe umiejętności.

Ważne jest to, aby osoby bezrobotne w średnim wieku uświadomiły sobie to, jak ważne jest nieustanne poszerzanie kompetencji i fakt, że niektóre umiejętności są dzisiaj wszędzie wymagane.